Údržba veřejné zeleně

Realizace všech druhů sadovnických úprav podle vlastní i dodané projektové dokumentace.

Zakládání veškeré zeleně hrubé i jemné modelace terénu (s použitím vlastní mechanizace), drobné zahradní stavby, suché zídky.

Sadové úpravy od odborného založení rodinné zahrady až po velkoplošné úpravy veřejných prostranství v městském prostředí.

Přírodně krajinářské úpravy ve volné krajině.

Rekultivace zdevastovaných ploch.