Kácení a průklest stromů

Kácení a ořez za pomocí plošiny

Tam kde není nutná horolezecká technika, používá naše firma vysokozdvižné plošiny. Náklady na provedené práce se podstatně sníží. Pořezané větve jsme následně schopni podrtit ve výkonném drtici FARMY. Tento stroj dokáže poštěpkovat větve a stromy do 27cm průměru. A následný odpad je možno vrátit zpět do přírody jako mulč.

Vysokozdvižná plošina 29 m.

Klasické kácení

Provádíme zejména při údržbě lesoparků a místech, kde je dostatek prostoru pro bezpečné pokácení.

Kácení stromů je je jedna z činností za jejímž účelem se doporučuje domluvit s odborníkem. Zvláště pak jedná-li se o stromy hodně vzrostlé. V takovém případě by pokácení stromu mohlo být nebezpečné nejen pro člověka, který strom kácí, ale také pro lidi a objekty v jeho okolí. Kam těžké větve a kmen samotný dopadne, je třeba dobře vypočítat a vyměřit.

Rizikové kácení stromu profesionály probíhá vždy až poté, co si specialisté strom prohlédnou a to buď osobně nebo alespoň na fotografiích. Na základě toho se volí technika kácení. Jestliže je kolem stromu dostatek místa, je pokácení stromu provedeno tak, že se na zem složí celý strom. Směr pádu se koriguje lanem, které je přivázáno k vrcholku stromu.

Průklest stromu (mladého) je činnost, která především u ovocných stromů probíhá v lednu. Ořez stromu pak může probíhat v podstatě kdykoliv v zimním období, musí ale být hotov dřív než začnou stromy rašit. Řezy stromu se liší podle způsobu, jakým je provádíme.