Řezy stromů zakládací

Založení koruny stromu
Tento řez provádíme většinou při výsadbě, nebyla-li ve školce kvalitně zapěstovaná koruna. Jedná se o citlivý a velmi důležitý řez, kterým výrazně ovlivňujeme budoucí růst a vývoj stromů.

Výchovný řez
Provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny typické pro daný taxon a přizpůsobit jeho velikost funkčním požadavkům stanoviště.

 

Řezy stromů udržovací

Zdravotní řez
V současnosti nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Bezpečnostní řez
Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromů. je to řez levný a provádíme jej u stromů, kde není efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu.

Prosvětlovací řez
Cílem řezu je prosvětlit korunu, tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.

Přerostlé a staré stromy uvítají průklest, nebo zmlazení. Jedná se o rozsáhlejší řez, který obnoví vzhled i plodnost dřevin. Kácení, průklest a zmlazování provádíme nejen v podmínkách, které můžeme nazvat optimální, ale i v podmínkách obtížných, těžko dostupných – zejména se jedná o stromy rostlé v uzavřených dvorech, stromy, které mají korunu rozloženou nad domy, skleníky či dalšími stavbami. Tyto práce provádíme za použití vysokozdvižných plošin nebo tzv. horolezeckým způsobem.

 

Řezy stromu můžeme podle způsobu ořezu stromu rozlišit na tři druhy. Výchovný řez stromu je ten, který se provádí na mladých stromech. Stromy které plně plodí udržovací řezy stromů, kterým se říká také průklesty. Stromy, které jsou starší a plodit přestávají, naopak potřebují zmlazovací řezy.

 

Jádrové a drobné ovoce by mělo být ořezáváno hned na začátku roku. Naopak s peckovinami se vyplatí na řez stromu počkat, dokud nebudeme mít jistotu, že nám stromky neohrozí noční mrazíky. Pro každý případ bychom měli mít přichystaný štěpařský vosk nebo alespoň olejovou barvu pro zahlazení větších ran, které po sobě větší řezy stromu zanechají.

 

Řezy stromu se liší podle účelu, za kterým jsou prováděny. například prosvětlovací řez stromu má za cíl připustit ke koruně více světla a zvýšit jeho plodnost. Zároveň tento ořez stromu uleví stromu při prudším větru, kdy jsou větve stromu zbytečně moc namáhány.

 


© 2008 Ondřej Janovský, Všechna práva vyhrazena
design & realizace AG TOP TIP 2008 | odkazy