Proč máte mech:

Plocha trávníku je ve stínu, hlavně vysokých budov, zídek a plotů a je orientovaná na severní stranu.

Plocha trávníku  je příliš zamokřena povrchovou nebo podpovrchovou vodou.

Plocha trávníku je hodně zhutnělá sešlapováním.

Plocha trávníku vykazuje kyselou půdní reakci - tj. pH pod 5,5.

Plocha trávníku vykazuje nedostatečnou zásobu dusíku ve svrchní vrstvě půdy.

 

Dobré zbraně proti mechu:

Při zastínění travní plochy: plochu obnovit přerytím a výsevem novou směsí ve které budou zastoupeny travní druhy určené pro stinná stanoviště.

Při podmáčené travní ploše: povrchovou vodu odvést a proti podpovrchové vodě řídit drenáže.

Při zhutnělé ploše trávníku: trávník prořezat a propíchat a do vpichů nasypat písek s čerstvou zeminou.

Při kyselé půdní reakci: v trávníku rozhodit mletý vápenec a to (20kg/100m2).

Při nedostatečné zásobě pohotových živiny: tj. hlavně dusíku, lze udělat nápravu hnojením trávníku kombinovanými hnojivy (Cererit, NPK).

 


© 2008 Ondřej Janovský, Všechna práva vyhrazena
design & realizace AG TOP TIP 2008 | odkazy